Björns studiewebb logotyp

Introduktion till HTML

Syfte

Syfte med denna underwebb är på att beskriva HTML 5, men mycket av informationen kan även appliceras på andra versioner av HTML och XHTML.

Innehåll

Underwebben består av 7 huvudsakliga delar, vilka kan nås via meny ovan.

Lista på alla HTML-taggar nås via länkarna Alla taggar (HTML 5), Alla taggar (HTML 4) och Alla taggar (XHTML). På dessa sidor finns länkar till de platser där taggarna beskrivs (alla taggar har dock inte beskrivits på denna webbplats).

På sidan Tips och trick har jag dokumenterat en del HTML-relaterade problem och hur jag löst dem.

Delarna om XML är pågående projekt (vilket de varit ett bra tag) och är tänkta att ge en kort introduktion till vad dessa standarder är, vad de kan användas till samt dess relation till HTML.

Mer information om hur dessa webbsidor designades finns bakom länken Om denna underwebb.

Äldre material

Material nedan innehåller information om saker som inte längre bör användas i nya webbprojekt, men som man kan råka ut för i existerande projekt.

Referenser

Ursprunglig version av denna underwebb (år 2000) utgick från häftet Intro to HTML som fanns på webbplatsen Training Tools. Som referensbok användes boken Hip Pocket Guide to HTML 4 från IDG Books, och vid uppdatering till HTML 5 användes webbplatsen W3Schools.com.