Logotyp för Björns studieweb

Sökmotoroptimering (SEO) för "tekniker"

Syfte

Syfte med denna underwebb är på att ge en introduktion till sökmotoroptimering (SEO) ur ett tekniskt perspektiv, d.v.s. hur webbsidor anpassas för att göra dem och sina innehåll lättare att hitta, och metadata för delning, d.v.s. hjälpa sociala medier, m.m. att avgöra hur länkar till webbsidorna bör presenteras (bild, beskrivning, m.m.).

Begränsningar

Denna underwebb kommer inte förklara hur man bl.a. använder sig av data som samlas in med Google Analytics, främst då jag inte har sinne för marknadsföring eller statistik. ;-)

Ämnen

Nedan är en lista på några av de ämnen som är tänkt att behandlas i denna underwebb.

  • Google Analytices
  • Google Search Console
  • Google Tag Manager
  • Hotjar
  • Meta-taggar
  • Mozilla Developer Network (MDN)
  • Open Graph-protokollet
  • Strukturerad data/Schema.org
  • Bing Webmaster Tools
  • Yahoo Developer Network (?)

Mina kvalifikationer

Sökmotoroptimering, eller SEO (Search Engine Optimisation), är inte ett nytt ämne, men förståelsen av den är relativt ny för mig ;-) och jag har haft turen att jobba med en kollega som beställt anpassningar till webbplats rörande SEO, m.m.. Det jag lärt mig har jag försökt applicera och testa på min egen webbplats (kiltedviking.net). Därför har jag tänkt mig dokumentera vad jag lärt mig och förhoppningsvis ge lite tips till andra om hur webbsidor kan optimeras med "det man inte ser" (metadata), d.v.s. som sökmotorer, sociala medier, m.m. använder sig av..

Verktyg och tjänster

Idag finns ett antal verktyg och tjänster som hjälper till att hitta potentiella problem, bl.a. uvecklarverktygen i Google Chrome och Firefox respektive Google Analytics, Bing Webmaster Tools, m.fl..

Utöver verktyg och tjänster finns det många användbara resurser så som Mozilla Developer Network, World Wide Web Consortium (W3C), Caniuse, m.fl..

Om denna underwebb

Jag har valt att testa ramverket UIkit för att utveckla denna webbplats då jag vill lära mig att använda det, men jag har ännu inte lärt mig tillräckligt för att "slutföra" designen. Så ha tålamod med mig. ;-)

Referenser

(Inga ännu... men de lär bli till resurser från Google, Facebook, Twitter, Bing Webmaster Tools, Mozilla Developer Network och bloggar om ämnet. ;-))