Webbutvecklingstips

Introduktion

Jag lär mig ständigt nya saker om webbutveckling och på denna sida beskriver jag teknologier och koncept jag försökt lära mig eller som jag behöver lära mig mer om.

På senare tid har jag blivit uppmärksammad på hur man kan hjälpa sökmotorer, m.m. att hitta rätt (d.v.s. sökmotoroptimering eller SEO), men också hur man åtgärdar rekommendationer från verktyg som Googles Lighthouse.

Tips på denna sida

  • Open Graph protocol - information om sida vid delning (via t.ex. sociala medier)
  • Schema.org - beskriv innehåll i webbsidor för sökmotorer, m.m.
  • Länkar och säkerhet - skydda besökare från oseriösa webbplatser
  • Webbbservern Apache - dirigera om besökare när sidor döps om eller flyttas

Se även min sida Google-teknologier.

Open Graph protocol

Data som ska användas av webbplatser där egen webbplats delas, t.ex. Facebook och Twitter.

Läs mer

Schema.org

Standard för att beskriva saker (eng. things), t.ex. webbplats, verksamhet, film eller bok, och som hjälper sökmotorer att förstå innehåll.

På denna sida används detta bl.a. för sidans brödsmulor (eng. breadcrumbs).

Läs mer

Verktyg och tjänster

Länkar och säkerhet

För att undvika säkerhetsproblem vid öppnande av webbsidor på andra webbplatser bör man använda attributet rel och något av värdena "noopener" och "noreferrer".

Läs mer

Webbservern Apache

För oss som har våra webbplatser hos webbhotell så kan det vara trevligt att kunna dirigera om besökare när vi döper om eller flyttar sidor. En vanlig webbserver hos webbhotell är Apache och nedan är några exempel på omdirigeringar jag använt mig av.

Inställningar för Apache kan ändras m.h.a. en fil med namnet .htaccess (filnamn börjar med en punkt och har ingen "filändelse") och kan placeras i roten på webbplats för att gälla för hela webbplatsen i mapp som filen ska gälla för.

Flyttade sidor

För att flytta sidor från en mapp till en annan så kan man lägga till följande kod i webbplatsens central fil .htaccess (i roten på webbplatsen).

RewriteEngine On
#Dirigera om fran /mapp1/mapp1b/ till /mapp2/
RewriteRule ^mapp1/mapp1b/(.*)$ /mapp2/$1 [R=301,NC,L]

Läs mer och referenser