Datorer

Introduktion

Här sammanfattar jag lite av mina kunskaper och erfarenheter för att kunna återvända till när jag behöver en uppfriskning. (Jag har även förhoppningar att andra ska finna mina alster användbara. :-) Här finns bl.a. "min studiewebb" och sammanfattningar, vilka uppdateras lite då och då.

Mitt material

Min studiewebb

Ett projekt om webbteknologier (bl.a. HTML, CSS och JavaScript) som utvecklades som en inlämningsuppgift på en kurs jag läste år 2000. Projektet har fortsatts att utvecklas efter kursens slut (med bl.a. tillägg av JSP/servlets och PHP).
[Öppnas i ett nytt fönster och kan laddas ner för att användas hemma (utan webbserver).]

Sammanfattningar

Sammanfattningar jag skrivit för att sammanfatta för mig själv och för att hjälpa studenter på kurser jag under- visat. Sammanfattningarna behandlar bl.a. J2EE, .NET, ASP.NET samt även installation av diverse mjukvara som behövs/kan behövas för att utveckla applikationer med sammanfattade teknologier.

Webbutcklingstips

På dessa sidor beskriver några tips jag testat själv.

Google-teknologier

På dessa sidor beskriver jag några av de Google-verktyg och -tjänster jag tittat på.

Meriter

Jag började min karriär inom datorvärlden som CoSysOp på en BBS (som växte till 6 telefonlinjer och ett antal CD-ROM-växlare). Detta följdes av studier i matematik, datalogi, datateknik och ADB/informatik på högskolor/universitet. I ett längre avbrott i studier jobbade jag för ett postorderföretag som sålde CD-ROM och multimediaprodukter (när de var nya) innan jag började jobba som datatekniker och universitetsadjunkt inom ADB/informatik.

Som adjunkt undervisade jag i allt från grundläggande ADB/informatik, programmering och databaser till webbaserad programmering och komponentbaserad programmering. Som datatekniker installerade jag och underhöll datorer samt agerade användarstöd för både personal och studenter. Jag installerade även servrar samt underhöll och utvecklade en institutions webbplats.

I mån av tid svarar jag gärna på frågor (studera helst mitt material först) och min e-postadress hittar ni på webbplatsens startsida ("Hem") - ersätt "(at)" med "@" och ta bort ".nospam" på slutet. Synpunkter om material, som bara kan göra materialet bättre, tas även tacksamt emot via e-post. :-)