Sammanfattningar

Introduktion

Sammanfattningarna har skrivits för att just sammanfatta kunskaper och erfarenheter jag erhållit när jag studerat nya saker så att jag kan uppfriska mitt minne när jag behöver det (samt för att hjälpa studenter på kurser jag undervisat).

Observera att sammanfattningarna inte är en ersättning till litteratur utan mer ett komplement (och eventuellt en annan synvinkel).

Observera att e-postadress samt adress till personlig hemsida i nedanstående sammanfattningar inte (eller kanske inte) fungerar längre! Ny adress till personlig hemsida (där e-postadress även finns) är https://www.kiltedviking.net/.

Webbaserad utveckling Uppdaterad
Introduktion till ASP.NET (VB.NET) (under bearbetning) 2005-12-01
Introduktion till ASP.NET 3.5 (C#) (under bearbetning) 2009-03-08
Webbsidor och databaser i ASP.NET (VB.NET) (under bearbetning) 2005-12-01

Se även Björns studiewebb för HTML, CSS och JavaScript.

Installera o använda applikationer Uppdaterad
Använda Visual Studio .NET 2003 och SharpDevelop 2007-06-29
Installera Apache, MySQL, PHP och Java 2009-03-08
Installera IIS, .NET Framework 1.1, databasklienter och verktyg 2007-06-29
Installera Oracle 9i (databashanterare, DBMS) 2007-06-29
Installera Oracle 10g (databashanterare, DBMS) 2007-06-29
Microsoft .NET Uppdaterad
Visual Basic.NET för komponenter 2007-06-29
Sun (J2EE) Uppdaterad
Komponenter med J2EE (del 1 - bl.a. servlets och JSP) 2005-04-24
Komponenter med J2EE (del 2 - EJB och EJB-relationer) (under bearbetning) 2005-12-01

Äldre material

Microsoft COM/COM+ Uppdaterad
Visual Basic för komponenter 2003-10-16
Komponenter med COM/COM+ (Visual Basic/C++) VC++ exempel i VC++ 7.0 2003-10-16
Komponenter med DCOM/MTS/COM+ (Visual Basic/C++) 2003-10-27