Äldre material

På denna webbsida finns länkar till äldre material, d.v.s. material som jag slutat uppdatera (av diverse olika skäl).

Sidor skapades med "Windows-kodning" men servas ibland av webbserver som "UTF-8-kodning", vilket gör att svenska tecken ibland visas som diamanter med frågetecken.

  • ASP - ASP har ersatts av ASP.NET.
  • PHP
  • Java - bl.a. servlets och Java Server Pages (JSP)

Om dessa material

2017 beslöt jag mig för att fokusera mina privata utvecklingsprojekt till JavaScript och andra klientteknologier. Detta innebar att jag lade ner mina visioner om att vidareutveckla material om bl.a. ASP.NET, Java (servlets och JSP) och PHP, men även nyutveckla material om Python och Ruby.