JavaScript-bibliotek och ramverk

På denna webbsida finns länkar till webbplatser/-sidor med mer information om JavaScript-bibliotek och -ramverk.

Bibliotek eller ramverk?

Ett bibliotek brukar definieras som en samling av verktyg (funktioner, klasser, metoder, m.m.) som löser olika typer av problem och ett ramverk som en bas/plattform med grundläggande funktionalitet som byggs vidare från eller utökas.

En bra början kan vara att titta på jQuery - ett bibliotek som många använder som en bas, bl.a. Bootstrap (CSS).

Nedan är några bibliotek och ramverk jag tittat på - några jag gjort beskrivningar för och några jag ännu inte hunnit med. Under Övrigt finns även exempel på andra verktyg, bl.a. verktyg för utveckling så som pakethanterare.

Bibliotek

Behandlade i studiewebb

Fler bibliotek

 • Dojo Toolkit
 • Handlebars
 • Lodash
 • Modernizr
 • Mustache
 • Prototype
 • Underscore

Konceptbibliotek

Dessa bibliotek har specifika funktioner, t.ex. visa bilder.

FancyBox
Bildvisning (utvecklas ej mer)
LightBox
Bildvisning. Det finns ett antal varianter på detta koncept. Se resebeskrivning Scotland 2007 för exempel på en variant.

Ramverk

 • AngularJS (version 1)
 • Angular (version 2+)
 • Backbone
 • Ember
 • Express.js
 • Knockout
 • Meteor
 • React
 • Vue

Övrigt

 • NodeJS

Packethanterare

 • Bower
 • Chocolatey (bara Windows)
 • npm (installeras m. Node)
 • Yarn

Utvecklarverktyg

 • Babel
 • Browserify
 • ESLint
 • Grunt
 • Gulp
 • Webpack