Länkar - Björns studiewebb

På denna hemsida finns länkar till andra webbplatser med mer information om samt annat som kan användas i websidor och webbplatser. Webbplatser på/med svenska har markerats med [se] efter länk. Länkar öppnar ett nytt fönster med webbplats, d.v.s. du kan stänga fönstret för att återgå till denna hemsida.

2017-12-10: Länkar nedan har inte uppdaterats på ett antal år...

Innehåll

HTML, CSS och JavaScript

Tilläggspaket och bibliotek

Med tilläggspaket så menar jag främst JavaScript-bibliotek som underlättar utveckling av webbsidor.

 • jQuery - JavaScript-bibliotek med en massa färdig funktionalitet, d.v.s. kod vi slipper uppfinna igen.
 • Modernizr - hjälper till att skapa webbsidor med HTML 5 och CSS 3 som fungerar i även äldre webbläsare (främst IE8 och tidigare).

Gratis program

... och program som behövs för utveckling på egen dator.

Webbläsare

Eftersom det är webbutveckling som är ämnet för denna webbplats så är det praktiskt att ha de vanligaste webbläsarna installerade. :-)

Programmeringsmiljöer/text-editorer

Programmeringsmiljörer (IDE - Integrated Development Enviroment) är program som används för att skriva nya program (och/eller hemsidor). Dessa kräver ibland att även utvecklingspaket (SDK:er) laddas ner (se nedan). Editorer är enkla program för att underlätta när man gör t.ex. hemsidor.

 • Crimson Editor - text-editor som färgkodar bl.a. kod skriven i ASP, CSS, HTML, Java, JSP, PHP och SQL.
 • JCreator - Java-programmeringsmiljö. Användbart för "vanliga" Java-program, servlets och JSP.
 • Notepad++ - text-editor som färgkodar bl.a. kod skriven i CSS, HTML, Java, JSP, PHP och SQL.

Servrar

För webbutveckling (och applikationer som använder databaser) behövs även servrar. Nedan finns några som vi kan installera på vår egen dator (om vi inte har tillgång till dessa servrar på jobbet eller via en ISP/webbhotell). (Observera att det krävs minst Windows 2000/XP Professional för att installera Microsofts IIS [Internet Information Server] - den finns inte XP Home Edition!)

 • Apache - webbserver (men här hittar du även servlet/JSP-motorn Tomcat).
 • JBoss - J2EE-server (JSP/servlets, EJB, m.m.).
 • MySQL - databashanterare samt klienter (Java [Connector/J] och .NET [Connector/Net] samt administrations- och frågeverktyg [Administrator resp. Query Browser]).
 • Resin - servlet/JSP-motor (men även webbserver) som kan kopplas samman med Apache (och IIS).

Tillåggspaket (add-ons)

 • PHP - tillägg till webbservrar som Apache (och IIS) för att kunna använda PHP-sidor.

Utvecklingspaket (SDK)

Utvecklingspaket (SDK - Software Development Kit) innehåller kompilatorer (program för att skapa EXE-filer) samt annat som behövs för att utveckla och köra applikationer som vi själva gör. Programmeringsmiljöer som JCreator och SharpDevelop kräver J2SE SDK resp. .NET SDK.

 • Java - utvecklingspaket för Java,Standard Edition (SE) och Enterprise Edition (EE). Java SE behövs för "vanliga" Java-applikationer medan Java EE behövs för servlets/JSP (och EJB - Enterprise JavaBeans). Här finns även dokumentation i HTML-format som kan användas med JCreator.

Äldre material

Länkar nedan är för ämnen som inte längre behandlas på Björns studiewebb, d.v.s. webbplatser som länkas till är fortfarande relevanta för de som är intresserade av dessa ämnen. ;-)

Active Server Pages (ASP) och ASP.NET

 • 4 Guys from Rolla.com - en mycket bra webbplats för ASP och ASP.NET.
 • ASP.net - Microsofts webbplats om/för ASP.NET. Studera speciellt tutorials under länken Learn.
 • ASP 101 - frågor och svar, exempel och artiklar om ASP och relaterade teknologier.

Java Server Pages (JSP)

PHP

Programmeringsmiljöer/text-editorer

Utvecklingspaket

 • .NET - utvecklingspaket för .NET.

Webbplatser

 • Brinkster - webbhotell som bl.a. tillåter ASP, ASP.NET och databaser.